គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?

គ្រប់​គ្នា​ដឹង​ហើយ​ថា តារា​ចម្រៀង​​ស្រី K-pop ពិត​​ជា​ពួក​កែ​តុបតែង​ខ្លួន​ឲ្យ​មើល​ទៅ​ Cute គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់។ ហើយ​កន្លង​ទៅ​តែងតែ​មាន​ការធៀប​សម្រស់​របស់​តារា​ស្រី​ទាំង​នោះ​ក្នុង​ឈុត​សំលៀកបំពាក់​ផ្សេង​ៗ​ដូចជា ពេទ្យ​និង​សិស្ស​សាលា​ជាដើម។ ប៉ុន្តែ​ពេល​គន់​តារា​ស្រី​​ទាំង​នេះ​ក្នុង​ឈុត​ឯ​សណ្ឋាន​ប៉ូលិស​ នរណា​ស្អាត​ជាងគេ?

 

១.BESTie

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?

 

២.Eunjung

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?
៣.Girl’s Day

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?
៤.IU

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?
៥.TAHITI

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?
៦.Wanna.B

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?
៧.SISTAR

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?
៨.UEE

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?
៩.Jisook

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?
១០.NS Yoon-G

 

គន់​សម្ផស្ស​តារា​ចម្រៀង​​ស្រី​កូរ៉េ​រូប​ណា​ស្រស់​ជាង​គេ​ ក្នុង​ឈុត​ប៉ូលិស?

 

ចុចអាន៖តារា​ស្រី ៥​​រូប​​នេះ​នរណា​​ស្លៀកឈុត​បុរាណ​កូរ៉េ​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

ប្រែសម្រួល៖​ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ allkpop