ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?

6 Videos


យើងតែងសង្កេតឃើញថា ភាពយន្តហូលីវូដនីមួយៗសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើន ពីសំណាក់មហាជនជុំវិញពិភពលោក ជាពិសេសគឺខ្សែភាពយន្តបែបផ្សងព្រេង ឬ វីរបុរសតែម្តង ។ ថ្វីបើយ៉ាងណាក្តី ឈុតឆាកជាច្រើននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តទាំងនោះសុទ្ធតែត្រូវការជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យា ទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន ព្រោះភាគច្រើននៃឈុតនោះគឺស្ទើរតែមិនអាចកើតមានក្នុងជិវិតពិត បានឡើយ ។ ខាងក្រោមនេះជារូបថតខ្លះៗបង្ហាញឈុតក្រៅឆាកក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីៗ ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឃើញ ៖

ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ហ្វេសប៊ុក)

  • ឃើញឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់នេះ តើចង់ទស្សនារឿងហូលីវូដល្បីៗទៀតទេ?已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/07  Category:​អន្តរជាតិ