​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

លោក Kim Pan-Gon ​គ្រូ​បង្វឹក​​ក្រុម​បាល់ទាត់​​​ហុង​កុង​​បាន​សរសើរ​ និង​មាន​​មោទនភាព​ចំពោះ​លោក Lee Tae Hoon ​គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​កម្ពុជា ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​បាល់ទាត់​ខ្មែរ​​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​ដូច​សព្វថ្ងៃ​​​។

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

លោក Kim Pan-Gon

 

ក្រុម​​​ហុងកុង​បាន​យក​ឈ្នះ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​គោព្រៃ​កម្ពុជា​២-០​កាល​ពី​យប់​មិញ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​​​មិត្ត​ភាព​អន្តរជាតិ​ CLEAR ​។ ក្រោយ​ចប់​ការ​ប្រកួត​ភ្លាម​គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​ភ្ញៀវ​លោក Kim Pan-Gon ​បាន​បញ្ចេញ​ទស្សនៈ​របស់​ខ្លួន​ថា វិស័យ​បាល់ទាត់​ខ្មែរ​សព្វ​ថ្ងៃ​រីក​ចំរើន​​ខ្លាំង​គួរឲ្យ​គាត់​សម្គាល់​ជាង​កំឡុង​ កាល​លោក​ស្គាល់​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​កាល​​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន​ឆ្ងាយ​។

 

ចង់​ដឹង​​គ្រូ​បង្វឹក​រូប​នេះ​និយាយ​អ្វី​ខ្លះ​សូម​មើល​​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម៖

 

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

 

​គ្រូ​ហុង​កុង​ មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រូ​ Lee ​​​ដែល​​ជួយ​​កម្ពុជា​​ដូច​សព្វថ្ងៃ​

អត្ថបទ​៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​​​