បុរស​ម្នាក់ ជា​ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ម្នាក់ ស្លាប់

កូរ៉េខាងត្បូង៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧តុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ មានពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានស្លាប់ នៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅ ដោយមិនដឹងមូលហេតុ៕
បុរស​ម្នាក់ ជា​ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ម្នាក់ ស្លាប់