មូលហេតុ​ដែល​CNRP មិន​ចូលប្រជុំ​សភា ដោយសារ​មាន​សារ​គំរាមកំហែង​មន្ត្រី​បក្ស​ និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       October-07-2016, 10:46 am         8351

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132មូលហេតុ​ដែល​CNRP មិន​ចូលប្រជុំ​សភា ដោយសារ​មាន​សារ​គំរាមកំហែង​មន្ត្រី​បក្ស​