បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

បង់ ​ជា​កន្លែង​​​ឲ្យ​សាធារណៈ​ជន​បាន​​​​អង្គុយ​ ឬគេង​​លេង​​​​ ក្រោយ​ធ្វើ​ដំណើរ​​អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​ម៉ោង​​ ដែល​​ជា​ធម្មតា​គេ​ដាក់​​ឲ្យប្រើ​​ច្រើន​​នៅ​តាម​​សួន​ច្បារ​  ចំណត​រថយន្ត​ក្រុង​ ខាង​ក្រៅ​អគារ និង​មាត់​ទន្លេ​ជា​ដើម​ ក្នុង​ទី​ក្រុង​នានា​។

 

ប្រភេទ​បង់​ទួទៅ​​ ភាគ​ច្រើន​​មាន​ទំហំ និង​រូបរាង​ដូច​ៗ​គ្នា ខុស​តែ​ពណ៌​ពីរ​បី​ប៉ុណ្ណោះ តែ​បង់​ខាង​ក្រោមនេះ​ ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​​មាន​ភាព​ប្លែក​ៗ​គ្នា​ ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ទាន់​សម័យ​កាល ទាក់​ទាញ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដំណើរ​ខ្លះ​មិន​ចង់​ហ៊ាន​អង្គុយ​លើ​។ សូម​ទស្សនា​កម្រង​រូប​ភាព​​​ទាំង​ ១៨​សន្លឹក ​ស្ថិត​នៅ​តាម​ទីក្រុង​​​នានា​ជុំវិញពិភពលោក​៖

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

បង់​អង្គុយ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​​ប្លែក​ៗ ​ចំនួន​១៨ កម្រ​បាន​ឃើញ

 

ប្រែសម្រួល៖ ឡេង ភារុណ

ប្រភព៖ Lifebuzz