ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ

ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ

ក្រោយពេលដែល iPhone 7/7 Plus បានបង្ហាញខ្លួន មនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកក៏កំពុងនឹង
ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាត បូករួមពណ៌ដ៏ចែងចាំងគឺ Jet Black (ខ្មៅរលោង)
នោះតែម្តង។ យ៉ាងណាមុិញក្នុង​ថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំក៏ទទួលបានរូបភាព ២ ៣ សន្លឹកមកចែកជូនបងប្អូនតាមដានកម្សាន្ត
អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការដេកអមរវាង iPhone 7 Plus ពណ៌ Jet Black និង Apple Watch
ពណ៌ Space Black សុីគ្នាតែម្តង។ ចង់ដឹងថាវាស្អាតបែបណា? ទៅមើលនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->-

>បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ

តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com
ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ

ចុះថ្ងៃទី 07 ខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 03:27 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ
ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ
ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ

ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ
ថាអត់ស្អាតមួយម៉ាត់ទៅ! ក្រោយឃើញ iPhone 7 ដេកអម Apple Watch មួយនេះ