កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី​របស់ Moschino ស្ពាយ​វា​ ដូច​ស្ពាយ​ថ្នាំ​តាម​ខ្លួន

មនុស្សជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ និងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបចេញថ្មីរបស់ Moschino ដែលទើបតែបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញម៉ូតមួយ និងត្រូវបានតារាជាច្រើនយកទៅស្ពាយបង្អូតតាមដងផ្លូវ។ ការបូបនោះត្រូវបានរចនារូបរាងដូចទៅនឹងបន្ទះថ្នាំ និងកំប៉ុងថ្នាំអីញ្ចឹង បើអ្នកស្ពាយកាបូបប្រភេទនេះមើលទៅអ្នកដូចជាកំពុងស្ពាយថ្នាំតាមខ្លួនអីញ្ចឹងដែរ៕

កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី​របស់ Moschino ស្ពាយ​វា​ ដូច​ស្ពាយ​ថ្នាំ​តាម​ខ្លួន កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី​របស់ Moschino ស្ពាយ​វា​ ដូច​ស្ពាយ​ថ្នាំ​តាម​ខ្លួន កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី​របស់ Moschino ស្ពាយ​វា​ ដូច​ស្ពាយ​ថ្នាំ​តាម​ខ្លួន កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី​របស់ Moschino ស្ពាយ​វា​ ដូច​ស្ពាយ​ថ្នាំ​តាម​ខ្លួន កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី​របស់ Moschino ស្ពាយ​វា​ ដូច​ស្ពាយ​ថ្នាំ​តាម​ខ្លួន

  • កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី​របស់ Moschino ស្ពាយ​វា​ ដូច​ស្ពាយ​ថ្នាំ​តាម​ខ្លួន已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/08  Category:វីដេអូ
Tags: