កម្ពុជា​នឹង​បិទ​ការ​នាំចូល​ប្រភេទ​ផ្លា​ស្ទិ​ក​មួយចំនួន ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការបំពុល​បរិស្ថាន និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-08-2016, 8:30 am         451

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132កម្ពុជា​នឹង​បិទ​ការ​នាំចូល​ប្រភេទ​ផ្លា​ស្ទិ​ក​មួយចំនួន ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការបំពុល​បរិស្ថាន