ទិដ្ឋភាព​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស ចូល​រួមពិធី​កាត់​សក់មង្គលការ ខៀវ សានសាណា

ពិធីការិនី ខៀវ សានសាណា បាន​ចូល​រោង​ការ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​​ហើយ ដោយ​ព្រឹក​នេះ ដោយ​ក្នុង​នោះ មាន​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ជា​ច្រើន​ចូល​រួម​​កម្មវិធី​នានា​នៃ​ពិធី​ដែល​មាន​ដូច​ជា ជំទាវ ស្រីតូច ចំណាន រ៉ូលីន នាយ​ព្រែក ករុណា ពេជ្រ​ ជា​ដើម។
ទស្សនា​វីដេអូ និង​រូបភាព​ខាង​ក្រោម

 

ទិដ្ឋភាព​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស ចូល​រួមពិធី​កាត់​សក់មង្គលការ ខៀវ សានសាណា