ប្រទេស​ចិន៖បាន​ប្រើ​យន្ត​ហោះ​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​ដើម្បី​ចាប់​សិស្ស​និស្សិត​លួច​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ប្រឡង

ក្រុម​មន្ត្រី​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ត្រូវ​បាន​ទទួល​យក​វិធាន​ការ​ខ្លាំង​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​សិស្ស​និស្សិត​លួច​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ប្រលង​ចូល​សកល​វិទ្យា​ល័យ​ ដោយ​ប្រើ​យន្ត​ហោះ​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​។

វិធី​សាស្ត្រ​បច្ចេកវិទ្យា​ខ្ពស់​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​អាជ្ញាធរ​អប់រំ​នៅ​ ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​សិស្ស​លួច​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ប្រលង​ម្ដងៗ​នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​របស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​របស់​ប្រទេស​ចិន៕ប្រទេស​ចិន៖បាន​ប្រើ​យន្ត​ហោះ​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​ដើម្បី​ចាប់​សិស្ស​និស្សិត​លួច​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ប្រឡងប្រទេស​ចិន៖បាន​ប្រើ​យន្ត​ហោះ​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​ដើម្បី​ចាប់​សិស្ស​និស្សិត​លួច​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ប្រឡងប្រទេស​ចិន៖បាន​ប្រើ​យន្ត​ហោះ​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​ដើម្បី​ចាប់​សិស្ស​និស្សិត​លួច​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ប្រឡង

អត្ថបទ៖ Mr. Rina

ប្រភព៖ បរទេស

  • ប្រទេស​ចិន៖បាន​ប្រើ​យន្ត​ហោះ​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​ដើម្បី​ចាប់​សិស្ស​និស្សិត​លួច​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ប្រឡង已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/08  Category:កីឡា
Tags: