វ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដង

6 Videos


បន្ទាប់ពីជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងធំក្នុងជីវិតស្រាប់តែ វ៉ាន់ នីឡា មានសំណាងបានចេញទៅសម្តែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី កាលពីប៉ុន្មានខែមុន។ ដោយឡែកនៅក្នុងខែតុលានេះ វ៉ាន់ នីឡា បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បី ចេញទៅជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅទៅនោះសារជាថ្មីម្តងទៀត ។

វ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដង

គ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ វ៉ាន់ នីឡា បានស្គាល់ជាតិអូស្ត្រាលីចំនួនពីរលើក ។ វ៉ាន់ នីឡា បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួបបងប្អូនខ្មែរ ដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី នាងពិតជារំភើបចិត្តជាមួយការចេញទៅសម្តែងលើកនេះខ្លាំងណាស់ បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗកាលពីលើកមុនមក ។ ពីព្រោះនាងទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះ ថែមទាំងបានផ្តល់កំលាំងចិត្តដល់នាងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលនាងជួបបញ្ហា ។

វ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដង

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ វ៉ាន់ នីឡា បានស្គាល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីចំនួន ២ លើក ខុសប្លែកពីសិល្បករ សិល្បៈការិនីផ្សេងៗ រហូតមានអ្នកខ្លះនិយាយថា វ៉ាន់ នីឡា ពិតជាសំណាងណាស់ ដែលបានចេញទៅសម្តែងនៅក្រៅប្រទេសជាប់ៗគ្នាបែបនេះ ។

វ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដង

ការចេញទៅសម្តែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី របស់ វ៉ាន់ នីឡា លើកនេះគឺមាន ឆៃលី ដាឡែន , ខ្ញែត , លោក សាំង សេរីផាណុង និងនាយ ហុងដា ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេញសម្តែងរួមគ្នានៅថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ៕ អាលីណា

វ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដងវ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដងវ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដងវ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដងវ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដងវ៉ាន់ នីឡា មួយឆ្នាំបានស្គាល់ជាតិអូស្រ្តាលី ២ ដង