តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !

6 Videos


តារាល្បីៗចំនួនបួនដួង ជួបគ្នាដោយចៃដន្យក្នុងខណៈពេលដើរកំសាន្ដនាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្យនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាប តំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្ត។តារាទាំងបួនដួងនោះ រួមមាន កញ្ញា ពេជ្រ អាវីហ្សា, កញ្ញាអ៊ឹង និមល, ឌួង ហ្សូរីដា និង ឌួងហ្សូរីម៉ា ។

ពេជ្រ អាវីហ្សា បានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេលបីថ្ងៃជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្ត្រដែលនៅទីនោះ ។ ជាពិសេសគឺនាងបានទៅទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនិងបានថតរូបជួបជុំគ្រួសារព្រមទាំងមិត្តភ័ក្ត្រ ដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ ដូចក្ដីប៉ងប្រាថ្នារបស់នាង ។

តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !

អ៊ឹង និមល បានប្រាប់ថា មូលហេតុដែលនាងជ្រើសរើសទៅដើរកំសាន្ដនៅខេត្តសៀមរាប ដោយក្រុមគ្រួសារនិងរូបនាងផ្ទាល់ស្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបព្រោះមានខ្យល់អាកាស មានម្លប់ត្រជាក់ល្អណាស់ មានកន្លែងដើរលែងច្រើន មានប្រាសាទអង្គរ ។ នាងបានបញ្ជាក់អោយដឹងថា នាងស្រឡាញ់និងអាចរស់នៅខេត្តសៀមរាបបានបន្ទាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញ ។

តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !

ដោយឡែក ឌួង ហ្សូរីដា និ ង ឌួង ហ្សូរីម៉ា បានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នារួមជាមួយក្រុមគ្រួសារផងដែរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ហើយក៏បានឆ្លៀតដាក់បិណ្ឌតាមវត្ត និង បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រាសាទអង្គរ ។ នាងបាននិយាយប្រាប់ថា នាង និង ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់មានចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលបានមកដើរលេងក្នុងខេត្តសៀមរាប ហើយក៏មានអ្នកដើរលែងកំសាន្ដនៅទីនោះ យ៉ាងច្រើនកុះករប្លែកជាងបណ្តាឆ្នាំមុនៗ ។ នៅក្នុងឱកាសនោះដែរ នាងក៏បានជួបតារាៗទៅដើរលេងនៅទីនោះដែរ មានដូចជា ពេជ្រ អាវីហ្សា អ៊ឹង និមលនិងតារាថ្មីៗមួយចំនួនទៀត តែពុំស្គាល់ឈ្មោះ ៕ ហា នាង

តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !តារាបួន ដួង ទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !