រដ្ឋាភិបាល​សិក្សា​គម្រោង​បង្កើត​សភាពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​បរទេស​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       October-08-2016, 12:32 pm         217

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132រដ្ឋាភិបាល​សិក្សា​គម្រោង​បង្កើត​សភាពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​បរទេស​រូបភាពៈហ្វេសប៊ុកក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម