អស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chan

6 Videos


តារាសម្តែងហុងកុងប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ TVB នាង Vicky Chan ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើន ដោយសារតែដើមទ្រូងដ៏ធំ របស់នាង ជាពិសេសនាងមិនខ្មាសអៀនក្នុងការបង្ហាញវាដល់សាធារណជនឡើយ ។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ នាងក៏បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្របពេលដែលនាងទៅដើរលម្ហែកម្សាន្តនៅមាត់សមុទ្រ ។ ចង់ដឹងថា ស្រីស្អាត Vicky មានសម្រស់យ៉ាងណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

អស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chanអស់ទាស់ ! សម្រស់តារាស្រីដើមទ្រូងធំ Vicky Chan

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)