ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ឧកញ៉ាហុង ពីវ បានសរសេរលើផេកហ្វេសបុករបស់គាត់ថា បានសម្រេចចិត្តទិញអង្ករចំនួន៦០០០តោនស្មើនឹងតម្លៃទឹកប្រាក់៣លានដុល្លារយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតតាមបណ្ដាខេត្ត ក្រុងនានាទូទាំងប្រទេស។

ក្រៅពីឧកញ៉ាខាងលើមានសប្បុរសជនជាច្រើននាក់ទៀត បានចូលរួមទិញអង្ករនេះ ដើម្បីអំពើសប្បុរសធម៌ដូចមានក្នុងផេកហ្វេសបុកខាងក្រោម៖

ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត

ប្រភព៖ kqube

  • ឧកញ៉ា ហុង​ ពីវ​​ ចំណាយ​ប្រាក់​ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ទិញ​អង្ករ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/08  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: