ពេលភ្លៀងមិនដក wifi ត្រូវរន្ទះបាញ់ឆេះដំុ wifi ឆ្លងដល់ Computre និងឆក់បណ្តាលឲ្យ…

6 Videos


កាលពីវេលាម៉ោង ៨ យប់ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ មានហេតុការណ៍ រន្ទះបាញ់ខ្សែ Interent មួយកន្លែងឋិតនៅម្តំុផ្សារដីហុយ សង្កាត់សែនសុខ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភំពេញ បណ្តាលឲ្យបុរសម្នាក់ែដលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់គេហទំព័រ khmerpropey.com បានរងរបួសដៃខាងឆ្វេង និងឆេះដុំ wifi មួយ។

តាម Status ប្រពន្ធជនរងគ្រេាះបានបង្ហេាះយ៉ាងតក់ស្លុតថា «ផ្គរមួយក្តឹងឆេះ ដុំអីុនធើណេតមធ្យមទេតែងំដៃប្តីខ្ញុំ….(បងប្អូនប្រយត្នណាពេលភ្លៀងដកឌុយអីុនធើណេតចេញផង)»។ តែសំណាងល្អបុរសជាប្តីត្រូវឆ្លងភ្លើងរន្ទះត្រូវដៃនេាះឥឡូវអការៈបានធូរស្បើយបន្តិច គឺនៅស្ពឹក ប៉ុន្តែនៅអាចកម្រើកបាន។

ពេលភ្លៀងមិនដក wifi ត្រូវរន្ទះបាញ់ឆេះដំុ wifi ឆ្លងដល់ Computre និងឆក់បណ្តាលឲ្យ…

មកដល់ម៉ោង៩ និង៤៥នាទី បុរសជាជនរងគ្រេាះបាន Comment ប្រាប់ថា ខ្លួនគេបានធូរស្បើយហើយ បន្ទាប់ពីយកក្រណាត់សើមមកស្អំរួចមក។

សូមបងប្អូនដែលនិយមប្រើបណ្តាញ Internet មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន យោងតាមហេតុការណ៍ជាក់ស្តែងខាងលើ សូមបងប្អូនដកខ្សែរ wifi ចេញបិទកំុដំណើរការ ពេលកំពុងមានភ្លៀងផ្ករឲ្យសេាះចៀសវាងគ្រេាះថ្នាក់ដោយរន្ទះ៕