តោះទៅធ្វើតេស្ត iPhone 5 ដែលដំណើរការលើ iOS 6,7,8,9,10 មួយណាប្រើស្រួលជាង?

តោះទៅធ្វើតេស្ត iPhone 5 ដែលដំណើរការលើ iOS 6,7,8,9,10 មួយណាប្រើស្រួលជាង?

អ្នកដែលបានទិញ iPhone 5 តាំងពីឆ្នាំ 2012 កន្លងមកពួកគាត់បាននិយាយថា iPhone របស់គាត់គឺនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតា ដូចទៅនឹង iPhone ស៊េរីថ្មីៗដែរ ក្នុងនោះពួកគាត់តែងតែ Upgrad វាទៅតាមជំនាន់ថ្មីៗ ដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញ ហើយពួកគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេថា Versin ទាំងនោះវាមានសភាពខុសគ្នាយ៉ាងណា។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ថា iOS 6,7,8,9,10 នេះវាដើរយឺតលឿនបែបណា ពេលដែលលោកអ្នកបានមើលវីដេអូខាងកក្រោមនេះចប់៖


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តោះទៅធ្វើតេស្ត iPhone 5 ដែលដំណើរការលើ iOS 6,7,8,9,10 មួយណាប្រើស្រួលជាង?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ

Facebook

Sovann2.com
តោះទៅធ្វើតេស្ត iPhone 5 ដែលដំណើរការលើ iOS 6,7,8,9,10 មួយណាប្រើស្រួលជាង?

ចុះថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:00 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ