១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

ទោះ​បី​រង​ឥទ្ធិពល​ព្យុះ​ភ្លៀង​នៅ​រដូវ​វស្សា ប៉ុន្តែ​កោះរ៉ុង​នៅ​តែ​បង្ហាញ​សម្រស់​ទាក់ទាញ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចម្រុះ​ជាតិសាសន៍ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​សម្រាក​លំហែ​អារម្មណ៍​កោះ​ឆ្នេរ​ឋានសួគ៌​នៃ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ។

 

នៅ​ពេល​ក្រុម​ការងារ​ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” បាន​ឈាន​ជើង​ដល់​ឆ្នេរ​កោះ​នេះ​ភ្លាម ហាក់​បី​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ពិភព​ថ្មី​មួយ​ទៀត ដោយសារ​ការ​ទទួល​បាន​អារម្មណ៍​ប្លែក​នៃ​ការ​ស្វាគមន៍​ពី​ពលរដ្ឋ​មូលដ្ឋាន​មាន​ទាំង​ខ្មែរ​និង​បរទេស ដែល​កំពុង​បំពេញ​សេវាកម្ម​យ៉ាង​ស្វាហាប់​និង​ប្រកប​ដោយ​ទឹកមុខ​រីករាយ ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​កក់ក្ដៅ​ដល់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ដែល​មក​កម្សាន្ត។

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

 ១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

១៥ សន្លឹក​បង្ហាញ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​កោះរ៉ុង

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា