ថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 បញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹមតែ 200 $ ប៉ុណ្ណោះ

ថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 បញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹមតែ 200 $ ប៉ុណ្ណោះ

ឥលូវនេះថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 (ប្រើបានតែ Wifi) បានចុះថ្លៃជាផ្លូវការហើយ

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។​ យោយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង

នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បានអោយដឹងថា ថេប្លេត Galaxy Tab E 9.6 បានចុះថ្លៃមកនៅត្រឹម

200 $ ប៉ុណ្ណោះ ដែលតម្លៃពីមុនរបស់វាគឺ 230 $ ។ ក្រៅពីនេះ ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញ

Amazon ក៏បានចុះថ្លៃផងដែរ សំរាប់ថេប្លេត Galaxy Tab E 9.6 នេះ (ព៌ណខ្មៅ) គឺចុះថ្លៃមកនៅត្រឹម

200$ ដូចគ្នា តែគេមិនទាន់ដឹងថាការចុះថ្លៃនេះ នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃណានោះទេ

ហើយសំរាប់ក្រុមហ៊ុន Samsung វិញ ការលក់ចុះថ្លៃនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី15 ខែតុលា

ខាងមុខនេះ ។

ថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 បញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹមតែ 200 $ ប៉ុណ្ណោះ

ថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 បញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹមតែ 200 $ ប៉ុណ្ណោះ

ថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 បញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹមតែ 200 $ ប៉ុណ្ណោះ

ថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 បញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹមតែ 200 $ ប៉ុណ្ណោះ

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ

->-

>បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 បញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹមតែ 200 $ ប៉ុណ្ណោះ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ

តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com
ថេប្លេត Samsung Galaxy Tab E 9.6 បញ្ចុះតម្លៃមកនៅត្រឹមតែ 200 $ ប៉ុណ្ណោះ

ចុះថ្ងៃទី09 ខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:40 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ