រូបថត​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ទាំង 20 មក​ពី​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដែល​មិន​ធ្លាប់​​ឆ្លង​កាត់​ការ​វះកាត់​តាម​ ​Photoshop

ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័ររូបភាពរបស់ ខេមបូមេក ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង ២០ សន្លឹកដែលថតដោយផ្ទាល់មិនបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់តរូបភាព Photoshop ឬ កម្មវិធីផ្សេងដើម្បីកាត់តនោះទេ ហើយរូបថតទាំងនេះត្រូវបានផ្ដិតយកចេញពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក៕

A truly outlandish coast line, Great Britain.

An autumn forest — it’s seems nature has only downloaded it’s new look by 50%!

A frozen fence makes for the perfect ice sculpture.

An unforgettable view from below. Times Square, New York, USA.

A motorway in the Netherlands.

This is what will happen if you throw hot water into the air in Antarctica.

A work by French artist George Rousse, who creates his colourful, intriguing images in deserted buildings set to be demolished.

The dividing line between two worlds. New York, USA.

A climber standing on top of a mountain in Iceland.

It must be wonderful having a secluded home all to yourself — and some land to plant potatoes.

A splash inside a soap bubble.

The Moon rising above Madrid, Spain.

Darius — the biggest rabbit in the world.

Nighttime haze in Sausalito, California, USA.

The brick wall of a cathedral in Madrid, Spain. The cathedral is being built from processed raw materials and construction waste through the efforts of just one man — Justo Gallego Martínez.

A temple which was covered in ash by the Ontake volcanic eruption, Japan.

The breath of a raven.

A shot from the celebrations of the 100th anniversary of the birth of North Korea’s founder, Kim Il-sung.

Tianzi Mountain in China, which served as inspiration for James Cameron’s film Avatar.

Sunset in the mountains of Japan.

  • រូបថត​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ទាំង 20 មក​ពី​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដែល​មិន​ធ្លាប់​​ឆ្លង​កាត់​ការ​វះកាត់​តាម​ ​Photoshop已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/09  Category:កំសាន្ត
Tags: