ព្រះ​តេជគុណ សាន សុជា​៖ អ្នក​សម្លាប់​កែម ឡី អាច​ស្លាប់​មុន​កែម ឡី​! និពន្ធដោយ : រុង រឿង       October-09-2016, 9:59 pm         2071

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ព្រះ​តេជគុណ សាន សុជា​៖ អ្នក​សម្លាប់​កែម ឡី អាច​ស្លាប់​មុន​កែម ឡី​!