សារព័ត៌មាន​ចិន​៖​អាមេរិក​គ្មាន​សិទ្ធិ​ទៅ​បង្រៀន​គេ​រឿង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើយ​ និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       October-09-2016, 9:39 pm         508

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សារព័ត៌មាន​ចិន​៖​អាមេរិក​គ្មាន​សិទ្ធិ​ទៅ​បង្រៀន​គេ​រឿង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើយ​