លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន

ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័ររូបភាពរបស់ ខេមបូមេក មិនខុសពីមុនទំព័រនេះនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តនូវរូបភាពប្លែក ជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ចង់ដឹងទេថាថ្ងៃនេះ ខេមបូមេក មានអ្វីបង្ហាញជូនប្រិយមិត្ត សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន

  • លង់​នឹង​នារី​ម្នាក់​នេះ​មែន​ទេ ? ដឹង​រឿង​ពិត​របស់​នាង អ្នក​នឹង​​ដក​ចិត្ត​មក​វិញ​មិន​ខាន已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/10  Category:វីដេអូ
Tags: