ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!

6 Videos


តារាចម្រៀងដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់យុវវ័យ ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានធ្វើ អោយ លោក ឆន សុវណ្ណរាជ រំភើបនិងភ្ញាក់ ផ្អើលនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត កាលពីយប់មិញនៅពេលពួកគេបានទៅប្រគុំតន្ត្រីរួមគ្នានៅកោះពេជ្រ ។

ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!

ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានយកនំកំណើត តូចមួយជាមួយនឹងការដុតទានដើម្បីជូនដល់លោក ឆន សុវណ្ណរាជ ។ លោក ឆន សុវណ្ណរាជ បានសម្តែងនូវអារម្មណ៍រំភើប ដែលត្រូវបានមិត្តរួមអាជីពធ្វើអោយភ្ញាក់ផ្អើលដូចនេះ ។ អ្វីដែលកត់សំគាល់នោះ ឱក សុគន្ធ កញ្ញា ក៏មិនភ្លេចជូនពរ ឆន សុវណ្ណរាជ ដែល មានអត្ថន័យថា «ចង់និយាយថា រីក រាយថ្ងៃខួបកំណើតពូ ឆន សុវណ្ណរាជ សូម អោយជួបតែសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចមានអ្នកស្រលាញ់ចូលចិត្តកាន់ តែច្រើនឡើងៗប្រាថ្នាអ្វីបានដូចបំណង» ។

ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!

ក្រៅពី ឱក សុគន្ធកញ្ញា ក៏ដូចជា Fan Fan រៀបចំ ខួបកំណើតជាលក្ខណៈសាមញ្ញ គេមិនទាន់ឃើញ លោក ឆន សុវណ្ណរាជ ធ្វើ ពិធីខួបកំណើតធំដុំសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយ ។ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង ឆន សុវណ្ណរាជ ត្រូវបានគេសង្ស័យថា មានទំនាក់ទំនងលើសពីមិត្តភក្តិ ។

ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!

កន្លងមក ឆន សុវណ្ណរាជ ធ្លាប់អះអាងថា ទៅថ្ងៃក្រោយលោកមិនដឹងទាន់ថា សុគន្ធកញ្ញា និងលោក អាចប្រែប្រួល ទៅជាយ៉ាងណានោះទេ?លោកចង់អោយមហាជនជាអ្នកតាមដាន… ៕ ចេនី

ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!ឱក សុគន្ធកញ្ញា ធ្វើអោយ ឆន សុវណ្ណរាជ ភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃខួបកំណើត!