ឪពុក​វាយ​កូន ហេតុ​អ្វី​ឃោរឃៅ​បែបនេះ​? ក្មេង​ម្នាក់​ទើបតែ​អាយុ ១៣​ឆ្នាំ ត្រូវ​ឪពុក​បង្កើត​វាយ​ស្ទើរ​ស្លាប់​ ​

ភ្នំពេញ៖ ហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាម ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក មាន ការខឹងសម្បរ និងបុរសដែលជាឪពុកដែលហ៊ានលើកដៃវាយកូនខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់នេះ។
សូមជួយShare ដើម្បីដាក់ទោសជនល្មើស!! ក្មេងម្នាក់ទើបតែអាយុ ១៣ឆ្នាំ ត្រូវឪពុកបង្កើតវាយស្ទើរស្លាប់!! តាម ប្រភពពីបណ្តាញសង្គមវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ប្អូនមានឈ្មោះ Tạ Văn Long រស់នៅក្នុងភូមិ Nguyên ក្រុង Hương Sơn។ ឪពុកកំណាចឈ្មោះ Tạ văn Linh…នាំគ្នាជួយShare ដើម្បីឲ្យរដ្ឋអំណាចដាក់ទោសជនល្មើស!! ៕

ឪពុក​វាយ​កូន ហេតុ​អ្វី​ឃោរឃៅ​បែបនេះ​? ក្មេង​ម្នាក់​ទើបតែ​អាយុ ១៣​ឆ្នាំ ត្រូវ​ឪពុក​បង្កើត​វាយ​ស្ទើរ​ស្លាប់​ ​ ឪពុក​វាយ​កូន ហេតុ​អ្វី​ឃោរឃៅ​បែបនេះ​? ក្មេង​ម្នាក់​ទើបតែ​អាយុ ១៣​ឆ្នាំ ត្រូវ​ឪពុក​បង្កើត​វាយ​ស្ទើរ​ស្លាប់​ ​ ឪពុក​វាយ​កូន ហេតុ​អ្វី​ឃោរឃៅ​បែបនេះ​? ក្មេង​ម្នាក់​ទើបតែ​អាយុ ១៣​ឆ្នាំ ត្រូវ​ឪពុក​បង្កើត​វាយ​ស្ទើរ​ស្លាប់​ ​