យុវជន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​​៥​ពាន់​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នក​ជាប់​និង​ធ្លាក់​បាក់ឌុប

ភ្នំពេញ៖ យុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ១០០ភាគរយ ៥០ភាគរយរយៈពេល ៤ឆ្នាំកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ ចំនួន ៥ ពាន់(៥០០០កន្លែង) សម្រាប់សិស្សជាប់ ឬ ធ្លាក់បាក់ឌុប នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ។ នេះបើយោងតាម ហ្វេសប៊ុក លោក Ley Sopheap ។

ប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថា សិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យ និងជំនាញបានដោយខ្លួនឯងបាន ដោយរួមមាន៖ ១ .គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ២.គណនេយ្យ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ៣.ភាសាអង់គ្លេស ៤.ច្បាប់ ៥.ទីផ្សារ ៦.សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ ៧ .ព័ត៌មានវិទ្យា ៨.វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ៩.វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ១០.វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល ១១.វិស្វកម្មអគ្គិសនី ១២ .បរិក្ខាត្រជាក់ ១៣ .ពេទ្យ ។ល។

Loading...

សិស្សានុសិស្សដែលបន្តការសិក្សា បរិញ្ញាបត្ររង ឬបរិញ្ញាបត្រ ត្រូវមកបំពេញពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍នៅការិយាល័យអាហារូបករណ៍យុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ពេលនេះតទៅ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១០ ៤៤៨ ២៦០ /០៩៦ ៧៧៩៦ ៦៧៤ /០១០ ៤៨២ ០២៨ /០៩៣ ៥២៦ ៤៦២ ៕

ប្រភព៖ kqube