មនុស្សយ៉ាងតិច២០នាក់ ត្រូវកប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្រុតអគារ៣កន្លែងនៅភាគខាងកើតចិន

មនុស្សយ៉ាងតិច ២០ នាក់ ត្រូវបានកប់នៅក្នុងហេតុការណ៍អគារផ្ទះល្វែងកម្ពស់ ៥ ជាន់ ចំនួន ៣ កន្លែង នៅក្នុងទីក្រុង Wenzhou ខេត្ត Zhejiang (ចិន) បានបាក់ស្រុតនៅវេលាម៉ោងប្រហែល ៤ និង ៣០ នាទី ទៀបភ្លឺ ថ្ងៃទី១០ តុលា នេះ ។

កងកម្លាំងទាហាន និងប៉ូលីសក្នុងតំបន់ ត្រូវបានចាត់បញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗផងដែរ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ ។ ទោះយ៉ាងណា ចំនួនអ្នកស្លាប់ពីហេតុការណ៍នេះ ពុំទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេ ៕

Loading...

មនុស្សយ៉ាងតិច២០នាក់ ត្រូវកប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្រុតអគារ៣កន្លែងនៅភាគខាងកើតចិន

មនុស្សយ៉ាងតិច២០នាក់ ត្រូវកប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្រុតអគារ៣កន្លែងនៅភាគខាងកើតចិន

មនុស្សយ៉ាងតិច២០នាក់ ត្រូវកប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្រុតអគារ៣កន្លែងនៅភាគខាងកើតចិន

មនុស្សយ៉ាងតិច២០នាក់ ត្រូវកប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្រុតអគារ៣កន្លែងនៅភាគខាងកើតចិន

មនុស្សយ៉ាងតិច២០នាក់ ត្រូវកប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្រុតអគារ៣កន្លែងនៅភាគខាងកើតចិន

មនុស្សយ៉ាងតិច២០នាក់ ត្រូវកប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្រុតអគារ៣កន្លែងនៅភាគខាងកើតចិន