កែវ ផលិត​ចេញ​ពី​កោះ​រ៉ុង រំលេច​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​កោះ​ឋានសួគ៌

ជាមួយ​រូបភាព​ដែល​រំលេច​បង្ហាញ​ពី​សម្រស់​នៃ​កោះ​រ៉ុង​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត កែវ​ជា​ផលិតផល​របស់​ពលរដ្ឋ​កោះរុង​ត្រូវ​បាន​កែច្នៃ​យក​ប្រើប្រាស់​នៅ​តាម​ហាង ភោជនីយដ្ឋាន​និង​ទី​កម្សាន្ត​ដទៃ​ទៀត​នៅ​លើ​កោះ​រ៉ុង។

 

កែវ ផលិត​ចេញ​ពី​កោះ​រ៉ុង រំលេច​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​កោះ​ឋានសួគ៌

 

កែវ​នេះ​ច្នៃ​ពី​កែវ​ដែល​គេ​បោះបង់​ចោល ដើម្បី​បាន​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ការ​បំពុល​ដល់​បរិស្ថាន និង​ជា​ចំណែក​ចូលរួម​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សក្ដានុពល​នៃ​តំបន់​ទេសចរ​កោះ​រ៉ុង ដល់​ភ្ញៀវ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​បន្ថែម​ទៀត៕

 

កែវ ផលិត​ចេញ​ពី​កោះ​រ៉ុង រំលេច​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​កោះ​ឋានសួគ៌

អត្ថបទ៖ បុណ្ណារ៉ា