សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

អ្នកណា​ៗ​ក៏​ធ្លាប់​មាន​រូបភាព​អាក្រក់​របស់​ខ្លួន​ដែរ សូម្បី​តែ​កំពូល​តារា​ក៏​មិន​មាន​ករណី​លើក​លែង​ដែរ។ ដោយ​សារ​តែ​មូលហេតុ​មួយ​ចំនួន រូបភាព​ទាំង​អស់​ខាង​ក្រោម​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​សិល្បករ​ចិន​ចង់​លុប​វា​ចោល​ជា​រៀង​រហូត។

 

នៅ​ពេល​ទើប​បោះ​ជើង​ចូល​សិល្បៈ​ដំបូង តារា​មួយ​ចំនួន​មិន​ទាន់​ចេះ​ធ្វើ​ខ្លួន​យ៉ាង​ម៉េច​ឲ្យ​ស័ក្ដិសម​នឹង​ទម្រង់​មុខ​របស់​ខ្លួន​នោះ​ទេ។ ជានិច្ចកាល គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​សិល្ប​ភាគច្រើន​ចូល​ចិត្ត​តែង​ខ្លួន​ឲ្យ​លើស​ហួសហេតុ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍។ ជំនួស​ឲ្យ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត ពួក​គេ​បាន​អចេតនា​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​អាក្រក់​ជាង​មុន​ទៅ​វិញ។

 

កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន Toutiao របស់​ចិន​ទើប​តែ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​រូបភាព​អាក្រក់​ៗ​បំផុត​របស់​តារា​ប្រទេស​នេះ​ពេល​ទើប​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​សិល្បៈ​ដំបូង។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រូបភាព​កាល​ពី​មិន​ទាន់​បាន​ស្អាត​របស់​សិល្បករ​ល្បី​ឈ្មោះ​មួយ​ចំនួន៕

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

ឈិន ឡុង

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

សាន់ឆាយ និង​ប្អូនស្រី

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

Jason Zhang

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

Wang Paoqiao

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

JJ Lin

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

Angelababy និងEdison Chen

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

Karen Mok

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

Li Xiaolu

 

សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក​ជាមួយ​រូបអាក្រក់​ៗ​របស់​តារា​ចិន​ពេល​ទើប​ចូល​សិល្បៈ

រូបភាពកាត់តមួយរបស់តួរឿង “ព្រះនាងយេយេ”

 

ចុចអាន៖ដឹង​អត់​ថា Yang Mi ធ្លាប់​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង “កំពូល​អ្នក​សុំទាន” របស់​ទិន​ហ្វី​តាំង​ពី​អាយុ​៤​ឆ្នាំ?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖2sao