ក្រុម​អង្គការ​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន ព្រម​ទាំង​សហគមន៍​ដីធ្លី បឹងកក់​, បុរី​កីឡា ដង្ហែ​ញាតិ្ត​ជូន​ស្ថាប័ន​ចំនួន​២ ​

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី១០ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមអង្គការសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន ដែលមានលោក សៀ ភារម្យ ជាប្រធាន និងអង្កកាផ្សេងៗ ព្រមទាំងសហគមន៍ដីធ្លី បឹងកក់, បុរីកីឡា, ផ្លូវរថភ្លើង, ភ្នំបាទ និងក្រុមបណ្តាញព្រះសង្ឃឯករាជ និងធ្វើការ ប្រមូលផ្ដុំគ្នាមានគោលដៅ០២ គឺ៖
១-រង្វង់មូលសម្តេចសង្ឃជួនណាត។
២-អតីតដីក្រហម ជាប់របងស្ថានទូតរុស្សីឈាងខាងជើង។
ក្នុងគោលបំណង៖ ដើម្បីគោរព ទិវាសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន១០-តុលា-២០១៦ ដោយមានការស្លៀកពាក់ នូវ ឯក
សណ្ឋានដូចជា៖ មនុស្សចាស់ពាក់មួកស្លឹកត្នោត ជាមួយក្រម៉ា និងក្មេងពាក់អាវសនិងសំពតខៀវ។ បន្ទាប់មកពួកគេនិង ធ្វើការដង្ហែរញាតិ្តទៅដាក់ជូនស្ថាប័ន ចំនួន០២ គឺ៖
១-ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម និង សំណង់
២-វិមានរដ្ឋសភាជាតិ ៕
ក្រុម​អង្គការ​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន ព្រម​ទាំង​សហគមន៍​ដីធ្លី បឹងកក់​, បុរី​កីឡា ដង្ហែ​ញាតិ្ត​ជូន​ស្ថាប័ន​ចំនួន​២ ​ ក្រុម​អង្គការ​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន ព្រម​ទាំង​សហគមន៍​ដីធ្លី បឹងកក់​, បុរី​កីឡា ដង្ហែ​ញាតិ្ត​ជូន​ស្ថាប័ន​ចំនួន​២ ​ ក្រុម​អង្គការ​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន ព្រម​ទាំង​សហគមន៍​ដីធ្លី បឹងកក់​, បុរី​កីឡា ដង្ហែ​ញាតិ្ត​ជូន​ស្ថាប័ន​ចំនួន​២ ​