ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ៥០​ភាគរយ​ហើយ បាន​ទៅ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និពន្ធដោយ : ស៊ុំ សុជាតិ       October-10-2016, 10:49 am         285

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ៥០​ភាគរយ​ហើយ បាន​ទៅ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោតរូបភាពពីគ.ជ.ប