ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

​ដោយ​សារ​​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ជិត​ចូល​មក​ដល់​​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ម៉ូតូ​ជា​ច្រើន​លើ​ពិភពលោក​សង្វាត​ចេញ​ម៉ូតូ​ថ្មីៗ​សម្រាប់​ដណ្ដើម​ទីផ្សារ​ម៉ូតូ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​នេះ។ ខាង​ក្រោម​ជា​ម៉ូតូ​ធំ​ថ្មី​ៗ​ម៉ូដែល​ ២០១៧ ជា​ច្រើន​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ូតូ​​ជា​ច្រើន​បាន​បញ្ចេញ៖

 

​​​១. BMW ត្រកូល​ S 1000

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

BWM S 1000 R (ឆ្វេង), S 1000 RR (កណ្ដាល) និង S 1000 XR (ស្ដាំ)

 

២. Kawasaki Z650 និង Z900

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?Kawasaki Z650 (ឆ្វេង) និង Z900 (ស្ដាំ)

 

៣. Honda CB1100RS

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

៤. Triumph T100

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

៥. Yamaha SCR950

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

៦. BMW R nineT Racer

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

៧. Kawasaki Ninja 650

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

៨. Suzuki GSX-S750

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

៩. Kawasaki Ninja H2 Carbon

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

១០. Yamaha MT-10 (ឬ FZ-10)

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

១១. Ducati SuperSport

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

១២. Ducati SuperSport S

 

ម៉ូតូ​ធំ​​ថ្មីៗ​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​ដ៏​​ឡូយ​​ទាំង​នេះ​ ពេញ​ចិត្ត​ម៉ូដែល​ណា?

 

ចុច​អាន៖ Ducati 2017​ ​ចេញ​ ​២​ ​ម៉ូដែល​រាង​ថ្មី​ ផ្គាប់​ចិត្ត​អ្នក​ស្រលាញ់​ម៉ូតូធំ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ Autoevolution​​​