២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)

6 Videos


វត្តមានរបស់តារាសម្តែងដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសថៃ លោក ជេម ជីរ៉ាយុ (James Jirayu) និង នាង បេឡា រ៉ានី (Bella Rany) នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លកាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ម្សិលមិញនេះ ពិតជាមិនធម្មតាឡើយ ព្រោះមានប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រភ្លូកទឹកភ្លូកដីបានទៅចូលរួមទស្សនា និង ជួបមុខផ្ទាល់របស់តារាទាំងពីរដួងនេះ ។

២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)

ចង់ដឹងថាមានទិដ្ឋភាពអ៊ូអរយ៉ាងណា សូមទស្សនាវីដេអូ និង កម្រងរូបថតទាំងស្រុងនៃជំនួបរវាងតារាថៃទាំងពីរដួងជាមួយមហាជនកម្ពុជានៅផ្សារអ៊ីអនម៉លដូតទៅ ៖ សាកល

២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)២០ សន្លឹករបស់ ជេម និង បេឡា នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល (មានវីដេអូ)