ចង់ដាក់ទាន ត្រូវតែចូលតម្រង់ជួរ !!

ជាធម្មតា អ្នកសុំទាន កម្រណាស់ដែលមនុស្សទាំងឡាយយកភ្នែកមើល ព្រោះតែខ្ពើមរអើមនូវទង្វើរបស់ពួកគេ ដែលមានកាយសម្បទាល្អគ្រប់គ្រាន់ តែបែរជាមកធ្វើបែបនេះ ។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់លោកស្មូមនៅស្រុកចិននេះវិញ បានទាក់ទាញមនុស្សចោមរោមមើលច្រើនកុះករ ដោយសារតែរូបគាត់ចេញច្បាប់ដាក់ទានដ៏តឹងរ៉ឹង «បើចង់ដាក់ទាន ត្រូវចូលតម្រង់ជូរតាមវគ្គឃ្លា ទើបឲ្យដាក់ទាន» ។

«ច្បាប់ដាក់ទាន» នេះ ក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ប៊ិសគ្រូវទក់សាច់ផងដែរ ដោយសារតែបុរសអ្នកដាក់ទានម្នាក់… ពុំដឹង!!! ៕

Loading...