ឯកឧត្តម លួ រ៉ាមីន ទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ «ផ្កាយ៤»

ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯក លួ រ៉ាមីន នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍​ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រី​នគរបាលជាតិ​កម្ពុជានៃក្រសួងមហាផ្ទៃ​ អត្តលេខ០០៥៣ និងកំពុងកាន់តំណែង​ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ​​ ទទួល​បានការដំឡើង​ឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ «ផ្កាយ៤» ដោយព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស/រកត​/០៨១៦/៧៧០ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

ឯកឧត្តម លួ រ៉ាមីន ទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ «ផ្កាយ៤»

ក្រោយការបង្កើត​​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា គឺឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯក លួ រ៉ាមីន ទទួលបាន​ការតែងតាំង​ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ ដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣​៕

 

Related

Loading...