រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

មើល​ឃើញ​រូប​ភាព​របស់​ក្រុម​ការងារ​រឿង “The Return of the Condor Heroes” កាល​ពី​ជាង​២០​ឆ្នាំ​មុន បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​នឹក​ឃើញ​កុមារភាព​របស់​ខ្លួន​ឡើង​វិញ។

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

 

កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ បណ្ដាញ​ព័ត៌មានSina របស់​ចិន​បាន​ទម្លាយ​កម្រង​រូបភាព​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ​ពីមុន​មក​របស់​ក្រុម​ការងារ “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៥។ នៅ​ពេល​នោះ យ៉ាងគួ Louis Koo មាន​វ័យ​ទើប​តែ​២៥​ឆ្នាំ រីឯ​សៀវ ឡុងនី Carman Lee ទើប​តែ​ឈាន​ចូល​វ័យ​២២​ឆ្នាំ។ នៅ​ពេល​រឿង​នេះ​ចាក់​ផ្សាយ​ដំបូង អ្នក​គាំទ្រ​បាន​សោកស្ដាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ព្រោះ Louis Koo និង Carman មិន​បាន​ស្រលាញ់​គ្នា​មែន​ទែន​នៅ​ក្រៅ​រឿង។

 

តារា​សម្ដែង​មួយ​គូ​នេះ​ត្រូវ​គេ​វាយ​តម្លៃ​ថា​ជា យ៉ាងគួ និង​សៀវ ឡុង​នី​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ចំណោម​យ៉ាងគួ និង​សៀវ ឡុង​នី​ជា​ច្រើន​ស៊េរី។ នៅ​ក្នុង​វ័យ​៤០​ប្លាយ Louis Koo និងCarman នៅ​តែ​នៅ​លីវ​ដដែល៕

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

 

រូប​ភាព​កម្រ​ក្នុង​រឿង “យុទ្ធ​សិល្ប​ឥន្ទ្រី​ទេព” ឆ្នាំ​១៩៩៥ ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ

Louis Koo និងCarman Lee ពេលបច្ចុប្បន្ន

 

ចុចអាន៖Myolie Wu ត្រូវ​គេ​រំលោភ​យ៉ាង​ព្រៃផ្សៃ​ក្នុង​រឿង​ភាគ​ថ្មី

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖ngoisao