ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

រូបភាព​ផ្ទះ​ថ្មី​របស់​តារា​សម្ដែង​ថៃ Kwan Usamanee ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ចែកចាយ​ត​ៗ​គ្នា​សាជាថ្មី​ក្រោយ​ផ្ទុះ​ជម្លោះ​រវាង​នាង​ជាមួយ​ម្ដាយ​និង​បង​ស្រី។ ផ្ទះ​វីឡា​ដ៏​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​តម្លៃ​ជាង​៣០លាន​បាត (៨៥ម៉ឺន​ដុល្លារ) ត្រូវ​បាន​ Kwan ទិញ​សម្រាប់​គ្រួសារ​ដែល​មាន​តែ​ម្ដាយ​និង​បង​ស្រី ដោយ​លុយ​ទាំង​នោះ​គឺ​ជា​កម្លាំង​ញើស​ឈាម​របស់​នាង​ដែល​រក​បាន​ពី​សិល្បៈ​ទាំង​អស់។

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

ក្រឡេក​មើល​ផ្ទះ​ធំ​ស្កឹមស្កៃ​ដែល Kwan ទិញ​ឲ្យ​ម្ដាយ​ក្នុង​តម្លៃ​៣០លាន​បាត

 

 

ចុចអាន៖Kwan ត្រូវ​គេ​ប្រដូច​នឹង​ស៊ិនដេរឺឡា ក្រោយ​ធ្វើ​ការ​មួយ​ជីវិត​មិន​សល់​លុយ​ជាប់​ខ្លួន

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ kapook