កូនខ្មែរ Rap Original Song បទ ស៊ីក្លូ ​ពិតជា​ពីរោះ

បទ ស៊ីក្លូ ជា Original Song របស់​លោក Bross Lass ច្រៀងបន្ទរ​ដោយ Seav Jks, Vid Cooler ដែល​ទើប​តែ​ចេញ Full MV ​សាធារណៈ​កាល​ពី​ថ្ងៃ ១៨ កាល​ពី​ម្សិលមិញ។ បទ ស៊ីក្លូ ជា​បទ​ប្រភេទ​ Rap ដែល​ច្រៀង​រៀបរាប់​ពី​ការ​ជិះ​ស៊ីក្លូ​លំហែកាយពេញ​ទី​ក្រុងភ្នំពេញ​មើល​ស្រី​ស្អាត និង​មានន័យ​ដើម្បី​រំលឹក​នៃ​ការ​​ពេញនិយម​ជិះ​ស៊ីក្លូ​កាល​ឆ្នាំ​១៩៩៣។ ចង់​ដឹង​បទ​ ស៊ីក្លូ Original Song ពីរោះ​ប៉ុណ្ណា​សូម​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា៖​

អត្ថបទៈសូររីកា
ប្រភព៖Youtube