ឧបសគ្គពិតជាខ្លាំង Miss Grand Cambodia ហេង ចន្ថា ទៅទូតអាមេរិកលើកទី២ ដើម្បី…

6 Videos


Miss Grand Cambodia ហេង ចន្ថា បានសម្រេចចិត្តចូលទូតអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះជាថ្មីម្តង ទៀតដើម្បីសុំទិដ្ឋាការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធិMiss Grand International 2016 នៅ The Westgate Lasvegas Resort and Casino Lasvesgas ។

ឧបសគ្គពិតជាខ្លាំង Miss Grand Cambodia ហេង ចន្ថា ទៅទូតអាមេរិកលើកទី២ ដើម្បី…

រង់ចាំមើលលទ្ធផល ទាំងអស់គ្នា ហេង ចន្ថា និងចូលសម្ភាសនៅម៉ោង ៩ និង ៤០ នាទីព្រឹកនេះ ។ ក្រោយពីការសម្ភាសលើកទីមួយមិនបានទទួលជោគជ័យ ពេលនេះ ហេង ចន្ថា ដែលទទួលបានការ គាំទ្រពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជា Presient នៃ MGI ក្រុមការងារក៏ដូចជាលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន BKA និង ក្រុមការងារបានខ្នះខ្នែងក្នុងការរៀបចំលិខិតធានាក៏ដូចជាលិខិតស្មាមផ្សេងៗដើម្បីសម្ភាសនៅក្នុង ថ្ងៃនេះ ។

ឧបសគ្គពិតជាខ្លាំង Miss Grand Cambodia ហេង ចន្ថា ទៅទូតអាមេរិកលើកទី២ ដើម្បី…

ហេង ចន្ថា ពុំទាន់ប្រាកដថា តើនាងអាច និង ទទួលបានលទ្ធផលល្អឬយ៉ាងណានោះទេ?ប្រសិនបើការ សម្ភាសលើកនេះ មិនបានទទួលជោគជ័យទៀតនោះ នាងគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីសុំទោស ចំពោះអ្នកគាំទ្រដល់រូបនាងនោះទេ ៕ ចេនី

ឧបសគ្គពិតជាខ្លាំង Miss Grand Cambodia ហេង ចន្ថា ទៅទូតអាមេរិកលើកទី២ ដើម្បី…