ចង់ដឹង Ford Ranger ខុសពី​រថយន្ត​ភី​ក​អាប់​(Pickup)​ដទៃ​ដូចម្ដេច​អត់​??

dnt-news : ​រថយន្ត Ford Ranger Pickup (​ភី​ក​អាប់​) មានការ​ពេញនិយម​នៅ​កម្ពុជា ព្រោះតែ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ស្ថានភាព​ផ្លូវ​នៅមាន​ការលំបាក​ច្រើន ជាហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​តម្រូវការ​រថយន្ត​ដែលមាន​ភាព​ធន់​និង​រឹងមាំ សម្រាប់​ការបើកបរ​នៅលើ​ផ្លូវ​លំបាក​។ ម្យ៉ាងទៀត​រថយន្ត​ប្រភេទ​នេះ​ស៊ីប្រេង