កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ទះ​ក្នុង ​កីឡា​ជាតិ​​ឆ្នាំ​២០១៦ ​

កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ទះ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​​កីឡា​ជាតិ​លើក​ទី១​ឆ្នាំ​២០១៦ ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ជា​ពីរ​ប្រភេទ​វិញ្ញាសា​​គឺ​ការ​ប្រកួត​​កីឡា​បាល់ទះ​​ឆ្នេរ​ខ្សាច់​​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០​​ខែ​តុលា​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​វិច្ឆិកា​​ និង​​ការ​ប្រកួត​បាល់ទះ​​​ក្នុង​​សាល​ចន្លោះ​ថ្ងៃ​ទី​២៦​ ខែ​តុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​

 

-ខាង​ក្រោម​ជា​កម្មវីធី​​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ទះ​ទាំង​ស្រុង​​៖​

កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ទះ​ក្នុង ​កីឡា​ជាតិ​​ឆ្នាំ​២០១៦ ​ កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ទះ​ក្នុង ​កីឡា​ជាតិ​​ឆ្នាំ​២០១៦ ​ កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ទះ​ក្នុង ​កីឡា​ជាតិ​​ឆ្នាំ​២០១៦ ​ កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ទះ​ក្នុង ​កីឡា​ជាតិ​​ឆ្នាំ​២០១៦ ​ កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​បាល់ទះ​ក្នុង ​កីឡា​ជាតិ​​ឆ្នាំ​២០១៦ ​

អត្ថបទ ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​