៦សន្លឹកគួរឲ្យខ្នាញ់ពី ភិន ​សុខេធើរីណា​ កូនស្រី​ ភិន ​សុដាលីស​

កូនស្រីជាទីស្រលាញ់របស់ ភិន សុដាលីស មានឈ្មោះថា ភិន សុខេធើរីណា (Phin Sokatherina) ហៅ: Kath. ជាចៅស្រីសំណព្វចិត្តរបស់លោក អិន សុភិន និង ភរិយារបស់លោកផងដែរ ។៦សន្លឹកគួរឲ្យខ្នាញ់ពី ភិន ​សុខេធើរីណា​ កូនស្រី​ ភិន ​សុដាលីស​

ភិន សុខេធើរីណា (Phin Sokatherina) ហៅ: Kath. កើតនៅថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវេលាម៉ោង ៤ និង៤២នាទីល្ងាយ ។ ដាលីស បានសម្រាលកូនដោយការវះកាត់ ព្រោះនាងមិនអាចសម្រាលតាមធម្មតាបាន។

Loading...

៦សន្លឹកគួរឲ្យខ្នាញ់ពី ភិន ​សុខេធើរីណា​ កូនស្រី​ ភិន ​សុដាលីស​

ជាមួយគ្នានេះ ភិន សុខេធើរីណា (Phin Sokatherina) ហៅ: Kath. គ្រាន់តែកើតមកភ្លាមមានអារម្មណ៍ថា ទារកម្នាក់នេះ ស្អាត និង គួរឲ្យស្រលាញ់ ហើយចេះញញឹម និងធ្វើស្តាយខ្យូតៗថែមទៀតផង៕

៦សន្លឹកគួរឲ្យខ្នាញ់ពី ភិន ​សុខេធើរីណា​ កូនស្រី​ ភិន ​សុដាលីស​៦សន្លឹកគួរឲ្យខ្នាញ់ពី ភិន ​សុខេធើរីណា​ កូនស្រី​ ភិន ​សុដាលីស​
៦សន្លឹកគួរឲ្យខ្នាញ់ពី ភិន ​សុខេធើរីណា​ កូនស្រី​ ភិន ​សុដាលីស​
៦សន្លឹកគួរឲ្យខ្នាញ់ពី ភិន ​សុខេធើរីណា​ កូនស្រី​ ភិន ​សុដាលីស​

ប្រភព៖ chnchannel