វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

ចាង ឆេងយូ (Chenyu Zheng) ជាវិចិត្រករស្រីជនជាតិចិនមួយរូបដែលរស់នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក។ វិចិត្រករស្រីដ៏មានតឹកដៃម្នាក់នេះហើយដែលជាអ្នកគូរគំនូររបស់បុគ្គលល្បីៗដែលកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ ហើយក៏ជាអ្នកដែលបានបង្កើតអ្វីៗសម្រាប់ឱ្យយើងប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្តូរបែបបទនៃការទំនាក់ទំនងទាំងក្នុងជីវិតរស់នៅ និងការងារ។ បុគ្គលល្បីៗដែលមានក្នុងផ្ទាំងគំនូររបស់ចាង ឆេងយូ រួមមាន៖

១. លោកជែក ម៉ា (Jack Ma) ស្ថាបនិក និងប្រធានកិត្តិយសក្រុមហ៊ុនអាលីបាបា ហ្គ្រុប (Alibaba Group)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

២. លោកអែលឡុន ម៉ាស្ខ (Elon Musk) ស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនស្ពេសអិក្ស (SpaceX) និងជាសហស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនតេស្លា ម៉ូថូស៏ (Tesla Motors)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

៣. លោកម៉ាក ហ្សាក់ឃឺបឺហ្គ (Mark Zuckerberg) សហស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក (Facebookl)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

៤. អ្នកស្រីសឺរីល សែនបឺហ្គ (Sheryl Sandberg) អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក (Facebook)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

៥. លោកជែក ដរស៊ី (Jack Dorsey) សហស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិបណ្តាញសង្គមធ្វីតធឺរ (Twitter)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

៦. លោកណេត ប្ល៊ីឆាហ្ស៊ីក (Nate Blecharczyk) ប្រៀន ឆេស្គី (Brian Chesky) និងចូ ហ្កិបបៀ (Joe Gebbia) សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអ៊ែរប៊ីអែនប៊ី (Airbnb)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

៧. លោកឌ្រូ ហ៊ូស្តុន (Drew Houston) ស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនដ្រប់បខ្ស៏ (Dropbox)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

៨. លោកដាវីដ ខាប (David Karp) ស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថាំប្លឺរ (Tumblr)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

៩. លោកណេល ប្ល៊ូមិនថល (Neil Blumenthal) សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវ៉ប៊ី ផាកឃឺរ អាយវែរ (Warby Parker Eyewear)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

១០. អ្នកស្រីម៉ារីសា មេយឺរ (Marissa Mayer) នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនយ៉ាហ៊ូ (Yahoo) និងជាវិស្វករស្រីដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្គោហ្គល (Google)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

១១. លោករ៉េដ ហុហ្វម៉ែន (Reid Hoffman) សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលីងថ៏អ៊ីន (LinkIn)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

១២. សែម ឡិសស៊ីន (Sam Lessin) អ្នកបង្កើត Facebook Timeline

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

១៤. លោកដែននីស ខ្រូឡេ (Dennis Crowley) សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនហ្វ័រសឃ្វែរ (Foursquare)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

១៥. លោកជែហ្វ ប៊ីហ្សូស៏ (Jeff Bezos) ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអាម៉ាហ្សន់ (Amazon)

វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព

ប្រភព ៖ mohameas

  • វិចិត្រករស្រី​ជន​ជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គូរ​រូប​បុគ្គល​ល្បីៗ​ដែល​កំពុង​តែ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​អាជីព已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/11  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: