អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​UN មិនបាន​ពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស ជាមួយ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​យុត្តិធម៌​ឡើយ​ និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       October-11-2016, 2:41 pm         141

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​UN មិនបាន​ពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស ជាមួយ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​យុត្តិធម៌​ឡើយ​

  • អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​UN មិនបាន​ពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស ជាមួយ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​យុត្តិធម៌​ឡើយ​ និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       October-11-2016, 2:41 pm         141已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+