ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលធ្លាប់ជាតួឯកពេលនេះ ក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ​ដោយសារតែ …

តារាសម្តែងលោក ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលប្រិយមិត្តធ្លាប់បានឃើញថា លោកសម្តែងម្តងៗគឺជាតួឯក ក្នុងរឿងនីមួយៗដែលលោកធ្លាប់បានសម្តែងកន្លងមក ដូចជារឿង “ភូមិគ្មានមនុស្ស” និងរឿង “បង្គោលគ្រាក់សង្កត់វិញ្ញាណ” ជាដើម។ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលធ្លាប់ជាតួឯកពេលនេះ ក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ​ដោយសារតែ …

កាលពីមុនពេល ប៉ែន ចំរ៉ុង លែងលះគ្នាជាមួយ ភិន សុដាលីស គេឃើញថា លោក ប៉ែន ចំរ៉ុង ហាក់បីដូចជា មានយីអ៊ុន ត្រូវប៉ាន់ជាមួយការសម្តែង និងការប្រគុំតន្ត្រីនានា គឺតែងតែមានវត្តមានរបស់ លោកជានិច្ច ។

Loading...

ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលធ្លាប់ជាតួឯកពេលនេះ ក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ​ដោយសារតែ …

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ទស្សនិកជន ក៏មានការពេញនិយមចូលចិត្តទស្សនារាល់សាច់រឿងដែលលោកបានសម្តែងថែមទៀតផង ។តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ប៉ែន ចំរ៉ុង ដូចជាស្ងាត់បាត់មុខក្នុងសាច់រឿងជាច្រើន ។

ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលធ្លាប់ជាតួឯកពេលនេះ ក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ​ដោយសារតែ …

បើទោះបីជាសាច់រឿងមួយចំនួនតម្រូវឲ្យមានតួ លោក ប៉ែន ចំរ៉ុង ដើរតួក៏ដោយ គេសង្កេតឃើញថា លោកបានក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ក្នុងរឿងកុនទៅវិញ ព្រោះតែទស្សនិកជនលែងមានការចាប់អារម្មណ៍លើកាសម្តែងរបស់ប៉ែន ចំរ៉ុងទៀតហើយ៕

ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលធ្លាប់ជាតួឯកពេលនេះ ក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ​ដោយសារតែ …
ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលធ្លាប់ជាតួឯកពេលនេះ ក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ​ដោយសារតែ …
ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលធ្លាប់ជាតួឯកពេលនេះ ក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ​ដោយសារតែ …
ប៉ែន ចំរ៉ុង ដែលធ្លាប់ជាតួឯកពេលនេះ ក្លាយជាតួ កំប៉ិកកំប៉ុក ​ដោយសារតែ …

ប្រភព៖ chnchannel