គ្រូជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

Company

LeaGis Organization

  

type

Non-goverment Organization

Industry

Architecture/Building/Construction

employees

50-100

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Part Time

Year of Exp.

Function

Architecture/Engineering

Hiring

Industry

Architecture/Building/Construction

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-12-2016

Closing Date

Oct-21-2016
  Job Title: គ្រូបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (វេនរសៀល & យប់)
Company: អង្គការ លីហ្គីស
Type: NGO
Industry: Design & Construction
Employee: 10
Location: ភ្នំពេញ

Job Description:
អង្គការ លីហ្គីស ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបណ្តុះបណ្តាលក្រៅម៉ោងជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលសម្រាប់វេនរសៀល និងយប់
* មានបទពិសោធន៍បង្រៀនលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗដូចជា៖
សម្រាប់វេនរសៀល៖
- Soil Mechanics and Foundation Design
- Plaxis 2D
- Reinforced Concrete

* សម្រាប់វេនយប់៖
- Project Management
- Robot Structural Analysis
- Prestressed Concrete

  - ចាប់ពីកម្រិតសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឡើង ជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល
- រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម គោរពពេលវេលា
- អាទិភាពបេក្ខនារី
- សូមភ្ជាប់ CV រួចផ្ញើរមកកាន់ Email ខាងក្រោម ឲ្យបានមុន២៤ ខែតុលា ២០១៦។

Term: ក្រៅម៉ោង
Function: ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត
Salary: អាចចរចាបាន
Sex: N/A
Language: Eng-Good

សម្គាល់: អង្គការ នឹងទាក់ទងជាដំណឹងតែបេក្ខជនណាដែលជាប់ Shortlist ប៉ុណ្ណោះ។

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម៖

Contact person: ផ្នែកព័ត៌មាន
Phone: 069 459 459
Email: [email protected]
Website: http://www.leagis.edu.kh
Facebook page: LeaGis-Org
Address: 42 A+B, St 122, Sangkat Phsar Dep III, Khan Toul Kok, Phnom Penh

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

069 459 459

Email

[email protected]

Website

http://www.leagis.org

Address

#42, St. 122, Sangkat Psar Depo III, Khan Toul Kok, Phnom Penh