តារាសម្តែង លាង ឧត្តម អរគុណដល់មហាជន ដែលបានបារម្ភ និង ជួយប្រាប់ថ្នាំព្យាបាលមុខកូនស្រី !

6 Videos


តារាសម្តែង លាង ឧត្តម បានសម្តែងនូវអារម្មណ៍ធូរស្បើយក្នុងចិត្តបន្តិច ក្រោយពីកូនស្រីតូចដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់របស់លោកបានធូរស្រាលពីមុខរបួសដែលត្រូវប៉េងប៉ោងហោះផ្ទុះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ។ ក្នុងនោះតារាសម្តែងរូបនេះក៏បានអរគុណដល់មហាជនដែលបានស្រលាញ់ និង បារម្ភដល់កូនស្រីរបស់លោក ដោយមានការប្រាប់ពីថ្នាំលាបដែលធ្វើអោយបាត់សម្លាកទៀតផង ។

តារាសម្តែង លាង ឧត្តម អរគុណដល់មហាជន ដែលបានបារម្ភ និង ជួយប្រាប់ថ្នាំព្យាបាលមុខកូនស្រី !

ក្រោយពីកូនស្រីតូចដែលមានឈ្មោះថា វិចារ៉ា ត្រូវប៉េងប៉ោងហោះផ្ទុះបណ្តាលអោយរលាកមុខមាត់នោះ ក្នុងនាមជាឪពុក លោក លាង ឧត្តម បានត្រឹមតែឈឺចិត្ត ដែលមិនអាចជួយកូនស្រីតូចរបស់ខ្លួនបាន ។ តែយ៉ាងណាលោកនៅតែបង្ហាញមុខនៅក្នុងការសម្តែងរឿងបានយ៉ាងល្អ ។ ពេលនេះដែរស្នាមខ្លោចនៅលើមុខកូនស្រីរបស់លោកក៏បានធូរស្រាលច្រើនជាងមុនដែរ ។

តារាសម្តែង លាង ឧត្តម អរគុណដល់មហាជន ដែលបានបារម្ភ និង ជួយប្រាប់ថ្នាំព្យាបាលមុខកូនស្រី !

លោក លាង ឧត្តម រំពឹងថា ផ្ទៃមុខកូនស្រីតូចរបស់លោក និង វិលមកសភាពដូចធម្មតា ។ ក្នុងនោះលោកក៏ចែកចាយជាពត៌មានដល់ឪពុកម្តាយទាំងអស់អោយជៀសវាងកុំឱ្យកូនតូចលេងប៉េងប៉ោងដែលនាំអោយមានករណីផ្ទុះដូចជាកូនស្រីរបស់លោក ៕  ចេនី

តារាសម្តែង លាង ឧត្តម អរគុណដល់មហាជន ដែលបានបារម្ភ និង ជួយប្រាប់ថ្នាំព្យាបាលមុខកូនស្រី !តារាសម្តែង លាង ឧត្តម អរគុណដល់មហាជន ដែលបានបារម្ភ និង ជួយប្រាប់ថ្នាំព្យាបាលមុខកូនស្រី !តារាសម្តែង លាង ឧត្តម អរគុណដល់មហាជន ដែលបានបារម្ភ និង ជួយប្រាប់ថ្នាំព្យាបាលមុខកូនស្រី !តារាសម្តែង លាង ឧត្តម អរគុណដល់មហាជន ដែលបានបារម្ភ និង ជួយប្រាប់ថ្នាំព្យាបាលមុខកូនស្រី !តារាសម្តែង លាង ឧត្តម អរគុណដល់មហាជន ដែលបានបារម្ភ និង ជួយប្រាប់ថ្នាំព្យាបាលមុខកូនស្រី !