១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!

បន្ទាប់​​ពី​​ការ​​ប្រកួត​​ដ៏​​ស្វិត​ស្វាញ​​​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៩​ តុលា​ ២០១៦ ​រួច​​មក គណៈ​កម្មការ​បាន​ចម្រាញ់ និង​រក​​ឃើញ​រូប​ដែល​ឈ្នះ​ការ​ប្រកួត Photo Marathon 2016 ទៅ​តាម​ប្រធាន​នីមួយៗ សរុប​មាន​ចំនួន១៨​រូប។

 

ចង់​ដឹង​ថារូប​ដែល​ជាប់​ចំណាត់​នាក់លើប្រធានបទទាំងបីស្រស់ស្អាត និងមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះ ទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោមនេះ។

 

​​

វិញ្ញាសា Open Category៖
1. ប្រធាន​បទ៖ ជីវិត​រីករាយ

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ថតដោយ​ Ung Ratha

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!

រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ថតដោយ​ Hem Chanthol 

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!

រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ថតដោយ Sam Prathna

 

2. ប្រធាន​បទ៖ ភាព​ស្រស់​ថ្លា​/ថ្មី​ជា​និច្ច

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!

រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ថតដោយ​ Veal Chanraksmey

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ថតដោយ Nikie Mariager-Lam

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ថតដោយ Sarith Chomroeun

 

3. ជីវិត​ និង​តន្ត្រី

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ថតដោយ​ Or Serieromnir

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ថតដោយ​ Bin Sakvisal

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ថតដោយ Chor Chunguong

 

វិញ្ញាសា Student Category៖
1.ប្រធាន​បទ៖ ជីវិត​រីករាយ

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ថតដោយ Saran Sopheareach

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ថតដោយ Ung Sokleap

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ថតដោយ Long Lysong

 

2.ប្រធាន​បទ៖ ភាព​ស្រស់​ថ្លា​/ថ្មី​ជា​និច្ច

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ថតដោយ Noun Sonisa

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេ២ ថតដោយ Tay Theararithyrack

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ថតដោយ Seng Gechkheang

 

3.ជីវិត​ និង​តន្ត្រី

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ថតដោយ Som Sokchamreun

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ថតដោយ Saran Sopheareach

 

១៨សន្លឹក រូបឈ្នះការប្រកួត Photo Marathon 2016​ ពិតមិនធម្មតា!រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ថតដោយ Nou Va Vannak

 

សូម​បញ្ជាក់​ថា​បេក្ខជន បេក្ខនារី​ ​នីមួយ​ៗ​ទទួល​បាន​​រង្វាន់​ដូច​ជា​​៖
វិញ្ញាសា Open Category
– លេខ​១​ កាមេរ៉ា​ Canon EOS 6D តម្លៃ $ 1,476
– លេខ​២​ កាមេរ៉ា Canon EOS 760D តម្លៃ $ 765
– លេខ​៣​ កាមេរ៉ា Canon EOS 750D តម្លៃ $ 644

 

​វិញ្ញាសា Student Category
– លេខ​១​ កាមេរ៉ា​ Canon EOS 750D តម្លៃ $ 644
– លេខ​២​ កាមេរ៉ា​ Canon EOS 700D តម្លៃ $ 534
– លេខ​៣​ កាមេរ៉ា​ Canon EOS 100D តម្លៃ $337
រួម​ជា​មួយ​រង្វាន់​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ពី​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ​កម្មវិធី​​ផ្សេង​ៗ​ផង​ដែរ៕​

អត្ថបទៈ យ៉ារិទ្ធ