មើលមួយភ្លេតស្មានតែផើងផ្កា តាមពិត…

សម័យបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកក្នុងការប៉ានស្មាននាស់ របស់អ្វីក៏ដោយបើគ្រាន់តែមើលមួយភ្លេតយើងមិនអាចដឹងថាជាអ្វីឡើយ ព្រោះការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ខ្លាំងរហូតដល់យើងស្មានមិនត្រូវនោះទេ។

មើលមួយភ្លេតស្មានតែផើងផ្កា តាមពិត…
Loading...

ដូចក្នុងរូបភាពទាំងនេះ ប្រសិនបើយើងមើលមួយភ្លេតស្មានតែផើងផ្កា ដែលគេដាំ មានទាំងដី និងថ្មព្រមទាំងមានដាក់ ផ្កាមួយដើមបញ្ឆោតថែមទៀត តែតាមការពិតវាគឺជា ម៉ូតនំរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ ៕

មើលមួយភ្លេតស្មានតែផើងផ្កា តាមពិត…
មើលមួយភ្លេតស្មានតែផើងផ្កា តាមពិត…
មើលមួយភ្លេតស្មានតែផើងផ្កា តាមពិត…
មើលមួយភ្លេតស្មានតែផើងផ្កា តាមពិត…

ប្រភព៖ chnchannel